Tájékoztató a 2015. évi kötelező ebösszeírásról PDF Nyomtatás E-mail

Tisztelt Ebtartók!
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.


 
Vácrátót Község Önkormányzata 2015. február 2. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.
 
2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.

Az „Ebösszeíró Adatlap”-ból két példányt minden háztartásnak eljuttat a Vácrátóti Kirendeltség, további példányok beszerzehetők:
- a Vácrátóti Kirendeltségen (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)
- valamint letölthető a www.vacratot.hu oldalról.

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP LETÖLTÉSE

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.
 
Az „Ebösszeíró adatlap” kitöltésével kapcsolatban a 28-360-012-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.
 
Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlap” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2015. március 31. napjáig visszajuttatni:

- személyesen a Vácrátóti Kirendeltségre (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.) vagy
- postai úton ajánlott küldeményként a (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.) címre.
 
Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
 
Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltsége ellenőrzi.
Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. melléklete alapján ebenként 30.000 – 90.000 forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
 
Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változást bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető a Vácrátóti Kirendeltségen, valamint letölthető a www.vacratot.hu oldalról.

Együttműködésüket köszönöm!

Matyó Anikó
aljegyző

 

Vácrátóti Hírlevél!

Iratkozzon fel és értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről!

Keresés