Lakossági tájékoztató a központi címregiszter (KCR) létrehozásáról PDF Nyomtatás E-mail

A magyar közigazgatásban létrehozásra került egy egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő címnyilvántartás, mely a Központi Címregiszter (továbbiakban: KCR) nevet kapta.

A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt az egy azonos adattartalmú nyilvántartást használja.

A KCR működtetéséért a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) a felelős; a KEK KH a központi címregiszter adatkezelője és a nyilvántartás vezetője. A KCR létrehozásának, naprakészen tartásának feladataival, mint címképzésért felelős szervet a települési jegyzőket bízták meg.

A települési jegyző 2017. december 31-ig felülvizsgálja az illetékességi területéhez tartozó címeket, és szükség esetén ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat, azaz:
~ a címelemek és cím képzése,
~ a KCR-ben új cím keletkeztetése,
~ meglévő cím módosítása vagy törlése.

A vácrátóti ingatlanok esetében a címadatbázissal kapcsolatos feladatok ellátását a Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltségének munkatársai végzik. A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van. A központi címregiszter működtetésére és kezelésére vonatkozó előírásokat a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (KCR rendelet) tartalmazza.

A Magyarország területén található ingatlannak a KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkeznie.
Ingatlan minden
a) beépítésre szánt területen fekvő telek;
b) beépítésre szánt területen fekvő telken
ba) létesített épület,
bb) létesített épületen belül található lakás,
bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;
c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon
ca) épületet létesítettek,
cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található;
d) a beépítésre nem szánt területen fekvő telken létesített épület és pince;
e) olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,
f) a fentiekbe nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján a polgár lakóhelyéül, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál.

A központi címregiszter a következő címelemeket tartalmazza:
a) az országnevet,
b) a megye nevét,
c) a település nevét,
d) a postai irányítószámot,
e) ha van, a településrésznevet,
f) ha van, a kerület megjelölését,
g) a közterületnevet,
h) a közterületjelleget,
i) a házszámot,
j) ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét,
k) ha az épületben egynél több lépcsőház van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jelét,
l) ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jelét, és
m) ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának.

A központi címregiszter címelemeken túl nyilvántartja
a) a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot,
b) a címkezelési döntés számát,
c) az egyedi azonosító kódot,
d) azt, hogy a bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését szolgálják.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati testületi döntés meghozatalára kerül sor.

A KCR adattartalmának felülvizsgálata során fontos a lakosság segítsége, együttműködése, kiemelten a társasházi lakások címeinek rendezése során.

Társasházak esetében szükséges a társasházi alapító okirat beszerzése. Kérjük a társasházi lakások közös képviselőit, hogy a lakások, önálló ingatlanok valós címének megállapítása érdekében juttassák el a KÖH Vácrátóti Kirendeltsége részére a társasházak alapító okiratainak és lehetőség szerint az épület alaprajzainak másolatát.

A központi címregiszter sikeres felülvizsgálata érdekében kérem a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a nyilvántartás felülvizsgálata következtében bekövetkezett címváltozások folyamatosan megtekinthetők a www.vacratot.hu honlapon, illetve a Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltségén elhelyezett hirdetőtáblán a közzétételtől számított egy hónapig.

Vácrátót, 2017.10.02.
 


Törőcsik Edit jegyző nevében és megbízásából:

Matyó Anikó

aljegyző    
 

 

Vácrátóti Hírlevél!

Iratkozzon fel és értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről!

Keresés