Lakossági tájékoztatók PDF Nyomtatás E-mail

ÓVODAI, ISKOLAI TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIEZTSÉSÉNEK IDŐPONTJAI.

 

2017. I. negyedév (januártól márciusig) óvodai, iskolai térítési díj befizetéseinek időpontjai a Vácrátóti Kirendeltségen:

Minden hónap 10-i hetében, amennyiben 10-e hétfőre, keddre, vagy szerdára esik. Amennyiben nem ezekre a napokra esik, akkor a következő héten hétfőn, és szerdán lehet befizetni.

Hétfőn: 7.00-17.30-ig, kedden: 7.00-14.30-ig és szerdán: 7.00-14.30-ig van pénztár!

Kérjük, hogy a gyermekük óvodából, iskolából történő hiányzása esetén is szíveskedjenek a befizetési napokat betartani, tekintettel arra, hogy a szülők nem csak a gyermekek által hazavitt értesítőből tudják a befizetési napok időpontjait, hiszen azok a helyi hírmondóban és a www.vacratot.hu honlapon is megtalálhatók.

 

RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK III-IV. NEGYEDÉVES KIFIZETÉSI IDŐPONTJAI

 

A 2017. évi I. negyedéves (januártól márciusig) rendszeres pénzellátások (méltányos ápolási díj, lakásfenntartási támogatás) kifizetésének időpontjai az alábbiakban megjelölt napokon történik Hétfőn és szerdán: 9.00-14.30 óráig;

2017. január 4. (szerda),

2017. február 3. (péntek),

2017. március 3. (péntek),

 

KÖZVILÁGÍTÁS-HIBABEJELENTÉS

 

Vácrátóton a közvilágítás karbantartását azENERIN Közvilágítási Kft. végzi. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a közvilágítási hibák javítását egy speciálisan erre a célra kialakított portálon lehet bejelenteni: https://kozvilhiba.hu oldalon a „lakossági bejelentés” menüponton keresztül.

A meghibásodott közvilágítást, kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, nagy forgalmú csomópontokon fellépő hiba esetén a bejelentéstől számított 48 órán belül, egyéb esetekben 14 napon belül köteles javítani az üzemeltető.

 

JÚNIUSTÓL SZEPTEMBERIG TILOS A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE!

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 7/2015.(04.15.) helyi rendelet értelmében Vácrátót község közigazgatási területén - az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése csak szeptember 1. és november 30. valamint március 1. és május 31. közötti időszakban kedd 10-20 óra között engedélyezett. Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. Azonban tűzgyújtási tilalom esetén akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály (pl.: a helyi rendelet) megengedi.

 

ÓVODABŐVÍTÉS BERUHÁZÁS 2015-2016. TÁJÉKOZTATÁS

 

A nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” kiírt pályázati felhívásra Vácrátót Község Önkormányzata 2015. március 23. napján pályázatot nyújtott be „Önkormányzati fenntartású óvoda férőhelyeinek bővítése a más meglévő és működő óvodaépület bővítésével”. A támogatási szerződést 2015.10.29. napján írtuk alá, mely szerint A pályázat összköltsége 29.006.247.-Ft (építési költség-24.800.934.-Ft és eszközbeszerzés-2.755.000.-Ft együttesen), melyből 1.450.313.-Ft önerőt vállalt az Önkormányzat.

 

A hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban való részvételre három cég került meghívásra. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását a Gesztorház Bt. (2367, Újhartyán, Monori u. 30.) képviseletében, Göndör Gábor közbeszerzési szaktanácsadó végezte). A nyertes pályázatot a Rátóti Ház Szolgáltató Bt. (2163 Vácrátót, Rákóczi u. 48.) nyújtotta be; a Vállalkozási szerződést az Önkormányzat 2016. június 03. napján írta alá. A műszaki ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződést a polgármester –három ajánlat bekérését és testületi felhatalmazást követően- a SZIKORA és Társa Mérnökiroda Építőipar Tervező és Szolgáltató Bt.-vel (2164 Váchartyán, Fő út 40.) kötötte meg. Az óvodabővítés engedélyes és kiviteli terveit a HAJLÉK Tervező-Vállalkozó Bt. (2163 Vácrátót, Táncsics u. 5.) képviseletében Reppert Béla készítette.

A meglévő épület egy 61 m2-es csoportszobával közvetlen terasz és kertkapcsolattal, a szükséges vizesblokkal, öltöző előtérrel és egy tálaló konyhával bővült. A meglévő mosókonyha és akadálymentes WC, valamint a tornaszobához tartozó vizesblokk átalakítása is a beruházás keretében valósult meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2016.11.29. napján lezárult, a használatbavételi engedélyezési eljárás megkezdődött. A támogatással legkésőbb 2017.február 28. napjáig kell elszámolnunk szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával.

 

 

Vácrátóti Hírlevél!

Iratkozzon fel és értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről!

Keresés