Program a fiatalokért és Kedvező támogatási lehetőségek a mikro- kis- és középvállalkozások számára Nyomtatás

Program a fiatalokért

VEKOP-8.2.1-15kódszámú „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” elnevezésű kiemelt projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt 4.2 milliárd forintos költségvetésből, az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásában valósul meg.

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.

A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére.

Képzési költség biztosítása során, a támogatás keretében a tanfolyam teljes díját átvállaljuk.

Keresetpótló juttatásban is részesül a tanfolyam ideje alatt a fiatal, ami a hatályos közfoglalkoztatási bér, 100%-a (79.155Ft). Képzéshez kapcsolódó utazási költség 100 %-ban megtérítésre kerül.

A szakképzett fiatalok esetében pedig a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

A programban résztvevő fiatalok foglalkoztatásaesetén amunkáltatónak lehetősége van bértámogatást és 3 féle bérköltségtámogatást igényelni az alábbiak szerint:

a) bértámogatás„legfeljebb 8+4” :A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapig lehetséges, úgy, hogy amunkaadónak vállalnia kell a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást, amely a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartam. A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a minimálbér másfélszeresének és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adónak legfeljebb 70%-a.

b) „legfeljebb 90 nap” konstrukció:Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség támogatás e projektben legfeljebb 90 napra.

A legfeljebb 90 napos munkatapasztalat-szerzést követően adható még a maximum 12 havi bértámogatás is, a legfeljebb 8+4 havi konstrukcióban.

c) „legfeljebb 10+5 havi”konstrukció:A programrésztvevő, a programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó (azaz alacsony iskolázottságú) fiatalok érdekében nyújtható csak, olyan hatósági szerződéssel, amely legfeljebb 10 hónap támogatást és 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget állapít meg.

d) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció:Nem alacsony iskolai végzettségű fiatalok esetében nyújtható, az alábbi konstrukció szerint, olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 6+3=9 hónapra állapít meg kötelezettségeket.

A b, c, d, konstrukciónál a támogatott időszakra a munkabér és a szociális hozzájárulási adó 100%-ban megtérítésre kerül.

Ha a fiatalnak van szakmája és egy piacképes ötlete, abban az esetben vállalkozóvá válást elősegítő támogatást kaphat 6 hónap időtartamra, havonta maximum a mindenkori minimálbér összegét (2016-ban bruttó 111.000 Ft/hó).

Egy másik lehetőség a „Vállalkozz Itthon Fiatal” program keretén belül, akár 3.000.000 forintos tőketámogatáshoz is juthat a jelentkező, 10%-os önrész megléte mellett. (Bővebb információ: www.ofa.hu)

A programba bekerülés feltétele, hogy regisztrált munkanélküli legyen a fiatal, az állandó lakcíme illetve tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.

További információk, elérhetőségek: a pest.munka.hu oldalon, illetve Ehmann Zoltánnál a 06 70 198 7554-es telefonszámon.

 

Kedvező támogatási lehetőségek a mikro- kis- és középvállalkozások számára

A cégeknek nem kell pályázni!

Egyszerű, gyors és rugalmas a támogatás igénylése. Támogatási konstrukciónként évente akár 1 000 000 Ft lehet a megtakarítása 25 év alatti fiatal foglalkoztatása esetén.

Az Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióbanelnevezésű - VEKOP 8.2.1-15 számon is ismert – program, a Széchenyi 2020 keretében valósul meg.

A Program célja, hogy a pest megyei állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási címmel rendelkező 16 - 25 év közötti fiatalok elhelyezkedését megkönnyítse a nyílt munkaerő-piacon.

A programban résztvevő munkáltató - a fenti korosztály foglalkoztatása esetén - többféle konstrukcióban, akár 100%-os bér- és járuléktámogatással csökkentheti kiadásait.

A támogatás igénylésének legfontosabb alapfeltételei, hogy a felvett fiatal esetében a munkáltató vállalkozása foglalkoztatotti létszámát bővítenie kell a megelőző 6-12 hónap átlaglétszáma tekintetében, valamint érvényes munkaerőigény bejelentéssel kell rendelkeznie az illetékes foglalkoztatási osztályon.

A támogatás lebonyolítása a Pest Megyei Kormányhivatal területileg illetékes járási hivatalainak foglalkoztatási osztályain történik, itt kaphatnak az érdeklődők bővebb felvilágosítást.

További információ: pest.munka.hu oldalon illetve Ehmann Zoltánnál a 0670 1987554 telefonszámon.